صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۰۸۹
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ سجاد سیاح ۵۰۰
۲ مهدی نجفی ۵۰۰
۳ سبدگردان تصمیم ۴۹,۰۰۰
تعداد کل ۵۰,۰۰۰