صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۰۸۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۲ ۰
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۰.۰۱ (۰.۷۹) ۴.۲ (۹۴.۵۴)
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۰.۲۲) (۰.۶۸) (۵۶.۰۳) (۹۱.۶۲)
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۰.۱۳ ۰ ۶۳.۵۶ ۰
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۰.۱۴ ۰ ۶۳.۶۷ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (۰.۰۵) (۰.۲۷) (۱۵.۲۹) (۶۲.۴۴)
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ (۰.۹۲) ۰.۱۵ (۹۶.۵۸) ۷۵.۵۴
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۰.۲۹ ۰.۷۹ ۱۸۵.۴۳ ۱,۶۳۸.۱۷
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ (۰.۱۸) (۰.۱۲) (۴۸.۸۹) (۳۵.۶۶)
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ (۰.۰۴) (۰.۸۵) (۱۴.۹۱) (۹۵.۵۹)
۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۰.۳۸ ۰ ۳۰۳.۲۴ ۰
۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۰.۱۴ ۰ ۶۳.۷۴ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۰.۱۵ (۰.۲۷) ۷۳.۲ (۶۲.۲۷)
۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۰.۱۴ ۰ ۶۳.۸۸ ۰
۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۰.۲۴ ۰ ۱۴۳.۱۳ ۰
۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (۰.۲۴) (۰.۳۱) (۵۸.۱۸) (۶۷.۲۵)
۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۰.۲۱ ۰.۳۸ ۱۱۷.۷۸ ۳۰۴.۳۵
۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۰.۱۴ ۰ ۶۴.۰۶ ۰
۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۰.۱۴ ۰ ۶۴.۱۷ ۰