صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۰۸۹
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به دوره شش ماهه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز به تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ صورتهای مالی یکساله منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ برای صندوق بازار گردانی تصمیم ساز(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز به تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ صورت های مالی میان دوره ای دوره سه ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ صورت های مالی حسابرسی شده دوره ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه) دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (اصلاح) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ صورت‌های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز(حسابرسی نشده)- اصلاحیه دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ صورت‌های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ صورت‌های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به۲۹ اسفند۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ صورت‌های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ صورتهای مالی دوره مالی یک ماه و هجده روز منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ صورتهای مالی دوره مالی یک ماه و هجده روز منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ صورت های مالی دوره مالی هفت ماه و هجده روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ صورتهای مالی دوره یک ماه و بیست و هفت روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ صورتهای مالی دوره پنج ماه و بیست و هفت روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق بازارگردانی تصمیم ساز منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود